Główne logo strony
📅 22.01.2024 - 28.01.2024

Frontendówka #40

Nowy projekt w React w 2024

Robin Wieruch przedstawia przegląd sposobów rozpoczęcia projektu w React w 2024 roku, analizując trzy główne podejścia:

Vite, następca create-react-app, oferuje szybkość i elastyczność, umożliwiając tworzenie aplikacji SPA z opcjonalnym SSR. Jest przyjazny dla początkujących i nie narzuca konkretnego frameworku.

Next.js to dojrzałe, opinionated (nigdy nie wiem jak można to ładnie przetłumaczyć na język polski 😉) środowisko z zaawansowanymi technikami renderowania, jak SSR, SSG, ISR oraz RSC, które wymagają już nieco bardziej zaawansowanej wiedzy.

Astro natomiast świetnie nadaje się do tworzenia stron statycznych, korzystając z architektury wyspowej i selektywnej hydratacji, zwracając uwagę na wydajność i SEO.

Każde z tych narzędzi ma swoje specyficzne zalety i ograniczenia, a wybór (nie będzie to niespodzianka) zależy od konkretnych wymagań i preferencji projektu.

Źródło: www.robinwieruch.de/react-starter

Nowe hooki w React 19

React 19 wprowadzi (?) nowe hooki po stronie klienta, które skupiają się na uproszczeniu obsługi danych i formularzy.

Najważniejsze nowości to use(Promise) do zawieszania (suspend) promisów, use(Context) do lepszego odczytu kontekstu Reacta, oraz funkcje związane z formularzami: useFormState, useFormStatus i useOptimistic.

React 19 obiecuje również usprawnienia w obszarze asynchronicznych przejść (Async Transitions).

Patrząc na tempo releasów Reacta w ostatnim czasie, pewnie jeszcze trochę na te funkcje poczekamy, ale warto mieć je na uwadze.

Źródło: marmelab.com/blog/2024/01/23/react-19-new-hooks

Temporal w Deno 1.4

W nowej wersji Deno 1.40 pojawia się Temporal API.

Temporal API to nowy zestaw narzędzi w JavaScript, który sprawia, że praca z datami i czasem jest łatwiejsza i bardziej intuicyjna, niż ma to miejscew przypadku dobrze nam znanego obiektu Date.

Temporal oferuje nowe obiekty i metody, które pozwalają na bardziej precyzyjne i elastyczne zarządzanie datami, czasem i strefami czasowymi, unikając przy tym typowych błędów i niejasności, które często występują przy użyciu Date.

Ruch ten jest dość ciekawy, ponieważ Temporal API jest naprawdę mocno eksperymentalną technologią, więc Deno wychodzi przed szereg i próbuje wprowadzić nowe rozwiązania, które mogą w przyszłości stać się standardem 👏

Źródło: deno.com/blog/v1.40

Next.js App Router Training

Ciekawy zestaw lekcji i mini tutoriali z dużą ilością przykładów do nauki routingu w Next.js 💪

Źródło: nextjs-app-router-training.vercel.app/

Chcesz podyskutować na jeden z powyższych tematów?

discord iconPrzejdź na Discord