Główne logo strony
📅
🏷️Inne

StackOverflow Developer Survey 2023 - Frontend

Ankieta dla programistów StackOverflow od zawsze była wyznacznikiem trendów w społeczności programistów i właśnie co doczekaliśmy się świeżutkich wyników. Wśród wielu wnikliwych danych, ten artykuł skupi się (oczywiście) na tematach związanych z frontendem.

JavaScript: Wciąż mistrz frontendu

Wyniki ankiety potwierdzają bezkonkurencyjną pozycję JavaScript w świecie programowania. Już jedenasty rok z rzędu JavaScript pozostaje najczęściej używanym językiem programowania. Wszechstronność tego języka i jego szerokie zastosowanie zarówno wśród profesjonalnych, jak i początkujących programistów dowodzą jego ciągłej i niegasnącej atrakcyjności.

JavaScript, wraz z HTML/CSS, pozostaje popularnym wyborem zarówno wśród profesjonalistów, jak i osób uczących się programowania. Co ciekawe, różnica między HTML/CSS i JavaScript jest znacznie mniejsza wśród tych, którzy uczą się kodować, co pokazuje, że tych technologii zazwyczaj uczymy się w "jednym rzucie" ucząc się głównie frontendu. Przypominam, że JavaScript to nie tylko frontend.

TypeScript: Silny konkurent

W ostatnich latach TypeScript zyskuje na popularności, a ankieta 2023 odzwierciedla ten trend. TypeScript, statycznie typowany "nadzbiór" JavaScript-u, jest obecnie używany przez 38,87% wszystkich respondentów i imponujące 43,75% profesjonalnych programistów. Wzrost ten można przypisać zdolności TypeScript do wychwytywania błędów w czasie kompilacji, zapewniania lepszego DX oraz zwiększania czytelności i łatwości konserwacji kodu — cech, które są szczególnie cenne w projektach na dużą skalę.

Rust i Phoenix: Podziwiane i pożądane

Sekcja ankiety "Admired and Desired" ujawniła kilku nieoczekiwanych zwycięzców. Rust, mimo że nie jest typowym językiem frontendowym, był najbardziej podziwianym językiem, a ponad 80% programistów chciałoby go ponownie użyć w przyszłym roku. Pokazuje to rosnącą atrakcyjność Rusta, prawdopodobnie ze względu na jego wydajność, bezpieczeństwo pamięci i silny system typów, co może mieć wpływ na WebAssembly i potencjalnie również na dalszy rozwój frontendu.

Phoenix, framework webowy napisany w Elixirze, był najbardziej "podziwianym" frameworkiem webowym i więcej deweloperów chciało ponownie z nim pracować, niż miało to miejsce w przypadku takich frameworków jak React, Node.js i Next.js. Wynik ten może być oznaką, że deweloperzy szukają alternatywy dla frameworków opartych na JavaScript, szukając wydajności i możliwości w czasie rzeczywistym, które oferuje Phoenix.

Visual Studio Code i Markdown: Wybrane narzędzia

Jeśli chodzi o zintegrowane środowiska programistyczne (IDE), Visual Studio Code pozostaje preferowanym wyborem. Jednak Neovim wykazał wyższy odsetek użytkowników, którzy chcą kontynuować korzystanie z niego w przyszłym roku, co wskazuje na niewielką, ale oddaną bazę użytkowników, którzy doceniają jego elastyczność i rozszerzalność.

Pliki Markdown były bardzo pożądanym i podziwianym narzędziem, co wskazuje na ich kluczową rolę w dokumentacji, blogowaniu i innych przepływach pracy opartych na tekście.

Rola AI w programowaniu

Rewolucja AI nie jest już odległą przyszłością, ale dzieje się na naszych oczach. Wyniki badania Stack Overflow Developer Survey 2023 rzucają nieco światła na rolę AI w pracy programistów, ich stosunek do tych narzędzi oraz potencjalne zmiany w najbliższej przyszłości.

Globalne trendy

Deweloperzy na całym świecie wyrazili w ankiecie swoje przemyślenia na temat narzędzi AI, a wyniki pokazują kilka ciekawych trendów. Deweloperzy w Indiach, Brazylii i Polsce 💪 najchętniej używają lub planują używać narzędzi AI w swojej pracy. Z drugiej strony, deweloperzy z Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Niemiec częściej twierdzą, że nie planują korzystać z narzędzi AI, z odsetkiem odpowiedzi na poziomie 36% lub wyższym.

Tę rozbieżność można przypisać kilku czynnikom. Na przykład, ostatnie wiadomości zwróciły uwagę na możliwość zbliżających się przepisów UE dotyczących sztucznej inteligencji za pośrednictwem istniejących wcześniej przepisów RODO. W Stanach Zjednoczonych, choć obecnie nie istnieją takie przepisy, firmy zaczęły publikować swoje polityki dotyczące zakazu stosowania niektórych narzędzi AI w pracy. Te przepisy prawne i zasady dotyczące miejsca pracy, uniemożliwiają szybkie przyjęcie niektórych narzędzi AI.

Kto korzysta ze sztucznej inteligencji i dlaczego?

Pomimo tych wyzwań, większość deweloperów (77%) jest przychylnie nastawiona do korzystania z narzędzi AI w ramach swojej pracy. Deweloperzy pełniący określone role, takie jak programiści blockchain, analitycy danych oraz programiści frontend lub fullstack korzystają z narzędzi AI najczęściej.

Większość deweloperów korzystających obecnie z narzędzi AI używa ich głównie do pisania (83%) lub debugowania (49%) kodu. Około 33% deweloperów uważa, że najważniejszą korzyścią płynącą z narzędzi AI jest zwiększona produktywność. Ma to sens, ponieważ narzędzia AI mogą zautomatyzować powtarzalne zadania, identyfikować wzorce i anomalie, które mogą być trudne do zauważenia przez człowieka i oczywiście mogą pracować przez całą dobę.

Patrząc w przyszłość

Deweloperzy są również optymistycznie nastawieni do przyszłości narzędzi AI. Około 77% z nich uważa, że przyszły rok będzie wyglądał nieco lub bardzo inaczej w przypadku pisania kodu przy użyciu sztucznej inteligencji a 75% ma takie samo zdanie na temat debugowania. Deweloperzy wiec spodziewają się znacznych postępów i ulepszeń w narzędziach AI, które jeszcze bardziej usprawnią ich pracę.

Podsumowanie

Ankieta dla programistów StackOverflow 2023 przedstawia nam dynamiczny obraz frontendowego krajobrazu. Utrzymująca się dominacja JavaScript, rosnąca popularność TypeScript oraz nieoczekiwany "podziw" dla Rust i Phoenix sygnalizują, że frontend w dalszym ciągu jest tętniącym życiem i szybko ewoluującym ekosystemem. Bycie na bieżąco z tymi trendami może pomóc nam, programistom, w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących nauki nowych technologii i wyboru odpowiednich narzędzi dla naszych projektów.

Pamiętajmy, że chociaż trendy są ważne, najlepszym narzędziem jest często to, z którym TY 🫵 czujesz się obecnie najbardziej komfortowo i które najlepiej odpowiada potrzebom konkretnego projektu.

Muszę również przyznać, że bycie częścią transformacji związanej z AI jest bardzo ekscytujące. Sztuczna inteligencja nie zastępuje ludzkich programistów, ale jest narzędziem, które może pomóc nam być bardziej produktywnymi i skupić się na zadaniach wyższego poziomu. W miarę jak narzędzia sztucznej inteligencji stają się coraz lepsze i bardziej zintegrowane z naszymi developerskimi narzędziami, możemy oczekiwać przyszłości, w której kodowanie będzie bardziej wydajne, mniej podatne na błędy i dużo bardziej kreatywne.

Źródła:

StackOverflow Developer Survey 2023

StackOverflow Blog

Masz uwagi lub sugestie do tego wpisu?

discord iconPrzejdź na Discord