Główne logo strony
📅

Intersection Observer - kompletny przewodnik

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak strony internetowe wykrywają, kiedy użytkownik przescrolluje się do określonej sekcji? Odpowiedzią na to pytanie jest Intersection Observer. Jest to jednocześniej proste i potężne narzędzie w arsenale każdego dewelopera, dzięki któremy możemy dość szybko wprowadzić kilka interesujących funkcjonalności na naszą stronę / do naszej aplikacji.

Co to jest Intersection Observer?

Intersection Observer to natywne API przeglądarki, które pozwala deweloperom na łatwe i wydajne wykrywanie, kiedy element DOM przechodzi przez określone "obszary widoczności", czyli tzw. intersekcje.

Jak to działa?

API wykorzystuje obiekt IntersectionObserver, który jako argumenty przyjmuje callback oraz obiekt konfiguracyjny. Callback jest wywoływany za każdym razem, gdy obserwowany element wejdzie lub wyjdzie z obszaru określonego przez konfigurację.

const observer = new IntersectionObserver(callback, options);

Przykład

Poniżej znajduje się prosty przykład użycia obiektu Intersection Observer:

const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
 entries.forEach((entry) => {
  if (entry.isIntersecting) {
   console.log("Element jest widoczny!");
  }
 });
});
 
// Zakładając, że mamy w DOM element o ID 'targetElement'
const target = document.getElementById("targetElement");
observer.observe(target);

Zastosowanie w React

W React, Intersection Observer może być wykorzystany do tworzenia efektów przewijania, lazy-loadingu obrazów, czy animacji elementów przy pojawianiu się ich na ekranie.

Przykład z użyciem hooków

Użycie Intersection Observer w React jest szczególnie proste dzięki hookom. Oto przykład takiego customowego hooka:

import { useEffect, useState } from "react";
 
const useIntersectionObserver = (elementRef) => {
 const [isVisible, setIsVisible] = useState(false);
 
 useEffect(() => {
  const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
   entries.forEach((entry) => {
    setIsVisible(entry.isIntersecting);
   });
  });
 
  if (elementRef.current) {
   observer.observe(elementRef.current);
  }
 
  return () => {
   if (elementRef.current) {
    observer.unobserve(elementRef.current);
   }
  };
 }, [elementRef]);
 
 return isVisible;
};

Ten hook może być następnie użyty w dowolnym komponencie React:

const MyComponent = () => {
 const ref = useRef();
 const isVisible = useIntersectionObserver(ref);
 
 return <div ref={ref}>{isVisible ? "Widoczny!" : "Niewidoczny!"}</div>;
};

Dostępne opcje

Poza podstawowym zrozumieniem Intersection Observer, warto jest zapoznać się z jego różnymi opcjami konfiguracyjnymi. Pozwalają nam one na dostosowanie działania observera do konkretnych potrzeb aplikacji.

Poniżej znajduje się lista dostępnych opcji:

root

Opcja root pozwala określić element, względem którego ma być wykrywane przecięcie. Jeśli nie jest ustawiona, domyślnie używany jest viewport.

const options = {
 root: document.querySelector("#scrollArea"),
};

rootMargin

rootMargin działa podobnie do marginesów w CSS. Pozwala na zdefiniowanie marginesu wokół root, który ma być brany pod uwagę przy wykrywaniu przecięć.

const options = {
 root: null,
 rootMargin: "50px 0px",
};

threshold

threshold określa, jak duża część obserwowanego elementu musi wejść w obszar widoczności root, aby została wywołana funkcja callback. Może to być pojedyncza wartość lub tablica wartości.

const options = {
 threshold: 0.5, // 50% elementu musi być widoczne
};

Zastosowanie tych opcji umożliwia tworzenie bardziej skomplikowanych i dostosowanych do potrzeb zachowań:

 • Lazy-loading grafiki: Ustawienie threshold na niską wartość pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie ładowania obrazów, jeszcze zanim będą w pełni widoczne dla użytkownika.
 • Infinite scroll: Używając rootMargin, możemy wyzwalać ładowania kolejnych treści jeszcze przed dotarciem użytkownika do końca strony.
 • Animacje przy przewijaniu: Zmienne wartości threshold umożliwiają uruchamianie animacji w różnych punktach wejścia elementu w obszar widoczności.

Przykład z wykorzystaniem opcji rootMargin:

const observer = new IntersectionObserver(
 (entries) => {
  entries.forEach((entry) => {
   if (entry.isIntersecting) {
    console.log("Element jest teraz widoczny z marginesem!");
   }
  });
 },
 { rootMargin: "100px" }
);
 
const target = document.getElementById("targetElement");
observer.observe(target);

Koniec obserwacji

Jednym z kluczowych aspektów efektywnego wykorzystania Intersection Observer jest zarządzanie czasem obserwacji elementów. Ważne jest, aby przestać obserwować elementy, które już nie muszą być śledzone, takie jak te usunięte ze strony lub po zakończeniu lazy-loadingu.

Aby przestać obserwować element, należy użyć metody unobserve na instancji IntersectionObserver. Jest to kluczowe do zapobiegania wyciekom pamięci i problemom z wydajnością, szczególnie w aplikacjach o dużej skali i złożoności.

const observer = new IntersectionObserver((entries, obs) => {
 entries.forEach((entry) => {
  if (entry.isIntersecting) {
   // Wykonaj potrzebne akcje
   console.log("Element jest widoczny!");
 
   // Przestań obserwować element po spełnieniu warunku
   obs.unobserve(entry.target);
  }
 });
});
 
const target = document.getElementById("targetElement");
observer.observe(target);

Przykład w React:

W React, szczególnie gdy używamy hooków, powinniśmy pamiętać o odłączaniu obserwatora w momencie, gdy komponent jest demontowany.

useEffect(() => {
 const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach((entry) => {
   if (entry.isIntersecting) {
    // Przestań obserwować, gdy element jest widoczny
    observer.unobserve(entry.target);
   }
  });
 });
 
 if (ref.current) {
  observer.observe(ref.current);
 }
 
 return () => {
  if (ref.current) {
   observer.unobserve(ref.current);
  }
 };
}, []);

W aplikacjach typu SPA elementy mogą być dynamicznie dodawane i usuwane z DOM. Należy paimętać o tym, aby przestać obserwować elementy, które zostały już usunięte.

Kolejne przykłady

Poniżej znajdziemy dwa w pełni działające przykłady użycia Intersection Observer. Pierwszy z nich korzysta z czystego JavaScript a drugi z React. Śmiało możesz z nich skorzystać w swoich projektach lub użyć ich jako punktu wyjścia do tworzenia własnych rozwiązań.

Vanilla JavaScript

React

Sprawdź przykład na CodeSandbox.

Intersection Observer React

Podsumowanie

Intersection Observer to niezwykle potężne narzędzie, które każdy frontend deweloper powinien znać. Umożliwia ono tworzenie w dość prosty i przyjazny sposób interaktywnych i dynamicznych interfejsów użytkownika bez konieczności użycia dodatkowych bibliotek. Zarówno w czystym TypeScript / JavaScript, jak i w połączeniu z frameworkami takimi jak React, otwiera szerokie możliwości w zakresie kontroli nad tym, co i kiedy jest widoczne dla użytkownika.

Dodatkowo, znajomość i właściwe wykorzystanie opcji konfiguracyjnych znacząco rozszerza możliwości tego API, pozwalając na stworzenie bardziej interaktywnych i responsywnych aplikacji webowych. Eksperymentowanie z różnymi kombinacjami tych ustawień może prowadzić do odkrycia nowych, kreatywnych sposobów na wykorzystanie tej technologii w projektach.

Jakie kreatywne zastosowania Intersection Observer widziałeś lub zastosowałeś w swoich projektach? Podziel się swoimi doświadczeniami na naszym Discordzie!

Masz uwagi lub sugestie do tego wpisu?

discord iconPrzejdź na Discord