Cookies - przewodnik dla programistów frontendowych

📅

Dzisiaj zapoznamy się z jednym z podstawowych elementów komunikacji klient-serwer, czyli plikami 🍪 cookie. Nie, nie są to pyszne smakołyki, które od razu przychodzą na myśl. Są to raczej małe fragmenty informacji przechowywane po stronie klienta w celu poprawy doświadczenia użytkownika i interakcji ze stronami i aplikacjami internetowymi. Odgrywają one dzisiaj dość istotną rolę w Internecie, a jako programiści frontendowi możemy nimi manipulować na naszą korzyść.

Czym są pliki cookie?

W kontekście tworzenia stron internetowych plik cookie to niewielki fragment danych przechowywany na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania strony. Pliki cookie zostały zaprojektowane jako mechanizm dla stron internetowych do zapamiętywania informacji specyficznych dla użytkownika lub rejestrowania aktywności przeglądania użytkownika.

Pliki cookie składają się z jednej lub więcej par nazwa-wartość zawierających fragmenty informacji, które mogą być zaszyfrowane w celu zapewnienia prywatności informacji i bezpieczeństwa danych.

Dlaczego używamy plików cookie?

Pliki cookie mogą służyć wielu celom, takim jak:

Jak widać więc, pliki cookie są całkiem przydatne.

Jak działają pliki cookie?

Pliki cookie są przechowywane w przeglądarce internetowej użytkownika. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, serwer wysyła plik cookie do przeglądarki, a następnie przeglądarka zapisuje go na komputerze użytkownika. W dalszej części artykułu zobaczymy jak możemy manipulować plikami cookies za pomocą JavaScript. Każdy plik cookie jest unikalny dla danej witryny internetowej, więc nie możemy dzielić ich między różnymi witrynami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku local storage i session storage.

Kiedy użytkownik ponownie odwiedza tę samą stronę internetową, przeglądarka wysyła (zawsze❗) pliki cookie z powrotem do serwera, aby poinformować go o poprzednich aktywnościach użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik zaloguje się na stronie internetowej, serwer może wysłać plik cookie z unikalnym identyfikatorem sesji, który może być używany do śledzenia sesji użytkownika. Pliki cookie mogą być również używane do śledzenia aktywności użytkownika, takich jak kliknięcia przycisków, przeglądane strony i inne zachowania.

Jak programiści frontendowi mogą korzystać z plików cookie?

Jako programista frontendowy możesz używać plików cookie do różnych zadań, w tym:

Przyjrzyjmy się, jak tworzyć, uzyskiwać dostęp i usuwać pliki cookie za pomocą JavaScript:

Tworzenie plików cookie

Plik cookie w większości przypadków będą tworzone na serwerze, ale można utworzyć je również przy użyciu właściwości document.cookie:

document.cookie =
  "username=John Doe; expires=Thu, 18 Dec 2023 12:00:00 UTC; path=/";

Tutaj utworzyliśmy plik cookie o nazwie username z wartością John Doe. Cookies możemy podejrzeć w DevToolsach w zakładce "Application". Atrybut expires ustawia datę wygaśnięcia w formacie UTC, po której plik cookie zostanie usunięty. Atrybut path określa katalog, dla którego plik cookie jest ważny. W tym przypadku jest on ważny dla wszystkich stron (/).

screen pokazujacy lokalizacje plików cookie w DevTools

Uzyskiwanie dostępu do plików cookie

Dostęp do plików cookie powiązanych z witryną można uzyskać przy użyciu tej samej właściwości document.cookie. Ta właściwość zwróci wszystkie pliki cookie w jednym ciągu, np.: cookie1=wartość; cookie2=wartość; cookie3=wartość;.

var allCookies = document.cookie;

Niestety nie ma wbudowanej metody do uzyskiwania dostępu do pojedynczych plików cookie. Możesz jednak napisać funkcję, która zwróci wartość pliku cookie o podanej nazwie:

function getCookie(name) {
  var value = "; " + document.cookie;
  var parts = value.split("; " + name + "=");
  if (parts.length == 2) return parts.pop().split(";").shift();
}

Usuwanie plików cookie

Aby usunąć plik cookie, wystarczy ustawić jego atrybut expires na datę przeszłą:

document.cookie = "username=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC; path=/;";

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, gdy masz do czynienia z danymi użytkownika. Zawsze używaj bezpiecznych flag i HttpOnly podczas tworzenia plików cookie i unikaj przechowywania poufnych informacji takich jak hasła, w plikach cookie.

Najlepsze praktyki dotyczące bezpieczeństwa plików cookie

Porównanie plików cookie z pamięcią lokalną i pamięcią sesji

W jednym ze wcześniejszych wpisów omówiłem dokładniej czym jest Local Stoarge i Session Storage. Wpis znajdziesz pod tym linkiem: Czym jest Local Storage i jak go używać?

Pliki cookie:

Pamięć lokalna:

Session Storage:

Krótko mówiąc, podczas gdy pliki cookie doskonale nadają się do przesyłania niewielkich ilości danych między klientem a serwerem, pamięć lokalna i pamięć sesji zapewniają większą pojemność i nie zwiększają narzutu żądania HTTP. Nie można jednak uzyskać do nich dostępu po stronie serwera, co może ograniczać ich użycie w zależności od wymagań aplikacji.

Podsumowanie

Pliki cookie są niezwykle przydatnym narzędziem w komunikacji klient-serwer. Pozwalają na lepsze doświadczenia użytkowników i dostarczają nam cennych informacji o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z naszymi stronami internetowymi. Podobnie jak w przypadku wszystkich narzędzi, muszą być one jednak używane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.