Główne logo strony
📅

Wzorzec: Chain Of Responsibility

Chain of responsibility jest wzorcem behawioralnym, który jest stosunkowo łatwy do zrozumienia, więc część teoretyczna tego wpisu będzie dość krótka. Przykłady w tym przypadku przyniosą nam większą korzyść 🙂

Łańcuch zobowiązań

Chain of responsibility, zwany również Łańcuchem zobowiązań, pozwala nam podzielić obsłużenie jakiegoś zadania / żądania przez wiele pojedynczych obiektów obsługujących. Obiekty te są niejako połączone jak za pomocą łańcucha i realizują zadanie jeden po drugim. Jeżeli dany obiekt stwierdzi, iż nie potrafi obsłużyć danego zadania, przekazuje je dalej do kolejnego obiektu. W łańcuchu takim ostatni obiekt musi być przygotowany na to, że nie będzie w stanie dalej przekazać zadania, więc będzie musiał jakoś sobie z nim zawsze poradzić.

W przypadku gdy obiekt będzie w stanie obsłużyć żądanie i w wyniku jego pracy zdecyduje o tym, że dalsze przetwarzanie nie ma sensu, może on w tym momencie przerwać cały łańcuch i zakończyć obsługę żądania.

graficzna prezentacja łańcucha zobowiązań

Stosując łańcuch zobowiązań, delegujemy każdemu z obiektów (każdej klasie/funkcji) tylko jedno zadanie. W ten sposób nasz kod robi się dużo czytelniejszy oraz łatwiejszy do utrzymania.

Posiadając już zdefiniowane pojedyncze obiekty obsługujące, nasz łańcuch możemy tworzyć dynamicznie w zależności od aktualnych potrzeb. Musimy więc dopilnować również zgodności interfejsów (np. korzystając z TypeScript lub rozszerzając klasy bazowe).

Wady i zalety

Wzorzec Chain of Responsibility oczywiście ma swoje wady i zalety. Najważniejsze z nich możemy znaleźć poniżej:

Zalety 👍

 • Rozdzielenie obowiązków: Łańcuch zobowiązań pozwala na rozbicie odpowiedzialności za obsługę żądań pomiędzy wiele obiektów. Każdy z obiektów ma jasno zdefiniowane zadanie, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie kodem.
 • Większa elastyczność: Pozwala na dynamiczne tworzenie łańcucha, a także modyfikowanie go w trakcie działania aplikacji.
 • Odmowa obsługi: Przerwanie łańcucha w dowolnym miejscu jest możliwe, gdy dalsze przetwarzanie żądania nie ma sensu.

Wady 👎

 • Wyższa złożoność: Stosowanie wzorca Chain of Responsibility może wprowadzić dodatkową złożoność do aplikacji, zwłaszcza gdy istnieje wiele obiektów i zależności pomiędzy nimi.
 • Opóźnienia: Stosowanie łańcucha może prowadzić do opóźnień, gdy żądanie musi przejść przez wiele obiektów zanim zostanie obsłużone.

Kilka przykładów

Jednym z nieprogramistycznych przykładów obrazujących ten wzorzec jest call center. W przypadku gdy chcemy dowiedzieć się czegoś, korzystając z infolinii, najprawdopodobniej w pierwszej kolejności usłyszymy w słuchawce automat. Automat ten będzie pierwszym obiektem obsługującym. Być może będzie umiał od rozwiązać nasz problem, czytając jakąś gotową odpowiedź bądź rozłączy nas, gdy nie wyrazimy zgody na nagrywanie, ale w większości przypadków przekaże nasze żądanie dalej, do pierwszej linii wsparcia. Jeżeli tam również się nie uda, będziemy przekazywani dalej, aż w końcu ktoś nam pomoże, albo okaże się, że nasz problem jest nie do rozwiązania przez telefon.

Kolejnym przykładem może być praca bankomatu. Po wybraniu odpowiedniej kwoty do wypłaty bankomat musi sprawdzić, czy posiadamy takie środki na koncie, czy w bankomacie jest wystarczająco dużo gotówki oraz zdecydować, w jakich nominałach wypłacić nam banknoty. Tutaj ponownie wszystkie te czynności można wykonać z wykorzystaniem Chain of responsibility.

Z kolei wracając już do świata IT, tego typu wzorzec sprawdzi się bardzo dobrze we wszelkich procesach autoryzacyjnych. Poprawność hasła, przyznane uprawnienia, opłacona subskrypcja, nałożone bany, ilość środków na koncie itd. Wszystkie te czynności można wynieść do osobnych obiektów i składać łańcuchy (np. przy pomocy jakiejś fabryki) w zależności od aktualnych potrzeb.

Przykładem bliższym nam, frontendowcom, jest event bubbling, gdzie poszczególne zdarzenia (np. click) obsługiwane są przez te elementy w drzewie DOM, które są do tego przygotowane (tj. napisaliśmy dla nich kod obsługujący dany event).

To tyle suchej gadki – spójrzmy w końcu w kod 😉

Przykład – operacje płatnicze

W poniższym przykładzie omówimy sobie łańcuch zobowiązań na podstawie kilku klas, których moglibyśmy użyć przy tworzeniu systemu płatności. „Żądaniem” w tym przypadku będzie zainicjowanie płatności. Poza samą kwotą posiadamy również informację o tym, czy w przypadku danej operacji powinniśmy skorzystać z waluty tradycyjnej, czy wirtualnej. Dla waluty tradycyjnej użyjemy konta bankowego lub PayPal, natomiast waluty wirtualne, jakie mamy w naszym portfelu to Bitcoin oraz Dogecoin. Łańcuch, który stworzymy, preferuje w pierwszej kolejności skorzystanie z konta PayPal (waluta tradycyjna) bądź Bitcoina (waluta wirtualna).

Szczegółowe wyjaśnienie ról poszczególnych klas znajdziemy w komentarzach do kodu.

/**
 * Pomocniczy obiekt na cele przykładu.
 * Symuluje stan naszego konta w różnych walutach.
 */
const fakeBalanceApi = {
 payPal: 50,
 bankAccount: 200,
 /* Wiedzieliście, że tak również można zapisywać liczby w JS? 😉 */
 bitcoin: 1_000,
 dogecoin: 10_000_000,
};
 
/**
 * Klasa tworząca obiekt obsługujący, tj. "ogniwo łańcucha".
 * Właściwe obiekty będą rozszerzały tę właśnie klasę.
 */
class Account {
 /**
  * Metoda służąca do "połączenia" obecnego obiektu
  * ("ogniwa") z kolejnym obiektem w łańcuchu.
  */
 setNextHandler(nextObj) {}
 
 /**
  * Domyślne zachowanie w przypadku, gdy żaden z
  * elementów łańcucha nie jest w stanie obsłużyć
  * żądania.
  */
 handlePayment(req) {
  const { amount } = req.getRequest();
  console.log(`Can't handle ${amount}$ 😞`);
 }
}
 
/**
 * Klasa tworząca nowe żądanie - punk wejściowy
 * do łańcucha.
 */
class Request {
 constructor(request) {
  this.request = request;
  this.nextObj = new Account();
 }
 
 /**
  * Metoda zwracająca aktualnie przetwarzane żądanie.
  */
 getRequest() {
  return this.request;
 }
}
 
/**
 * Poniżej znajdują się klasy tworzące obiekty
 * obsługujące. Rozszerzają klasę "Account".
 */
 
class PayPal extends Account {
 constructor() {
  super();
  /**
   * Inicjalizacja zmiennej "nextObj", czyli kolejnego
   * obiektu w łańcuchu.
   */
  this.nextObj = new Account();
 }
 
 setNextHandler(nextObj) {
  this.nextObj = nextObj;
 }
 
 handlePayment(req) {
  const { useVirtual, amount } = req.getRequest();
  if (!useVirtual && amount < fakeBalanceApi.payPal) {
   /* Obiekt potrafi obsłużyć żądanie, więc przystępuje do pracy. */
   console.log(`Handle ${amount}$ with PayPall 💳`);
  } else {
   /* Przekazanie żądania do kolejnego obiektu. */
   this.nextObj.handlePayment(req);
  }
 }
}
 
class BankAccount extends Account {
 constructor() {
  super();
  this.nextObj = new Account();
 }
 
 setNextHandler(nextObj) {
  this.nextObj = nextObj;
 }
 
 handlePayment(req) {
  const { useVirtual, amount } = req.getRequest();
  if (!useVirtual && amount < fakeBalanceApi.bankAccount) {
   console.log(`Handle ${amount}$ with Bank account 💰`);
  } else {
   this.nextObj.handlePayment(req);
  }
 }
}
 
class Bitcoin extends Account {
 constructor() {
  super();
  this.nextObj = new Account();
 }
 
 setNextHandler(nextObj) {
  this.nextObj = nextObj;
 }
 
 handlePayment(req) {
  const { useVirtual, amount } = req.getRequest();
  if (useVirtual && amount < fakeBalanceApi.bitcoin) {
   console.log(`Handle ${amount}$ with Bitcoin 💲`);
  } else {
   this.nextObj.handlePayment(req);
  }
 }
}
 
class Dogecoin extends Account {
 constructor() {
  super();
  this.nextObj = new Account();
 }
 
 setNextHandler(nextObj) {
  this.nextObj = nextObj;
 }
 
 handlePayment(req) {
  const { useVirtual, amount } = req.getRequest();
  if (useVirtual && amount < fakeBalanceApi.dogecoin) {
   console.log(`Handle ${amount}$ with Dogecoin 🐶`);
  } else {
   this.nextObj.handlePayment(req);
  }
 }
}
 
/**
 * Utworzenie pojedynczych elementów łańcucha
 * (obiektów obsługujących)
 */
const h1 = new PayPal();
const h2 = new BankAccount();
const h3 = new Bitcoin();
const h4 = new Dogecoin();
 
/**
 * Tworzymy łańcuch zobowiązań z powyższych obiektów:
 * request ➡ h1 ➡ h2 ➡ h3 ➡ h4 ➡ h5
 * Łańcuch ten może wyglądać różnie w zależności od
 * aktualnych wymagań.
 */
 
h1.setNextHandler(h2);
h2.setNextHandler(h3);
h3.setNextHandler(h4);
 
/* Testowanie łańcuchów */
 
h1.handlePayment(new Request({ amount: 10, useVirtual: false }));
h1.handlePayment(new Request({ amount: 100, useVirtual: false }));
h1.handlePayment(new Request({ amount: 100, useVirtual: true }));
h1.handlePayment(new Request({ amount: 10_00, useVirtual: true }));
h1.handlePayment(new Request({ amount: 100_000_000, useVirtual: false }));
h1.handlePayment(new Request({ amount: 100, useVirtual: false }));
h1.handlePayment(new Request({ amount: 100_000_000, useVirtual: true }));
 
/* Łańcuchów nie musimy uruchamiać od samego początku */
 
h3.handlePayment(new Request({ amount: 100, useVirtual: true }));
h3.handlePayment(new Request({ amount: 100, useVirtual: false }));

Wynik uruchomienia powyższego kodu:

Powyższy przykład tworzy nowe obiekty za pomocą klas, jednak oczywiście możemy skorzystać z innych metod. Żądanie, które przetwarzamy w kolejnych obiektach, będzie obsłużone tylko raz. W razie potrzeby możemy również nieco modyfikować przekazywany obiekt (nie zmieniając oczywiście jego interfejsu) i w takiej formie przekazywać go dalej. Dodawane mogą być informacje np. o opłaconym abonamencie. Jeżeli abonament nie jest opłacony, łańcuch może zostać przerwany. Jeżeli jednak abonament jest opłacony, możemy „doczepić” informację o wykupionych usługach, co może zostać wykorzystane przez jedno z kolejnych ogniw.

Podsumowanie

Wzorzec Chain of responsibility jest wzorcem dość łatwym do zrozumienia i zaimplementowania. Podobnie jak w przypadku innych wzorców, skorzystanie z łańcucha pozwoli nam pisać bardziej czytelny, modułowy i reużywalny kod. Również przyszły refactor, który może nas czekać w kodzie, będzie stosunkowy łatwy, jeżeli będzie polegał jedynie na dodaniu / zamienieniu / usunięciu jednego elementu z łańcucha. Warto stosować ten wzorzec w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z wieloma obiektami, które mają wykonywać określone zadania w określonym porządku.

Masz uwagi lub sugestie do tego wpisu?

discord iconPrzejdź na Discord